...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުކުފަތި
ނ.
(1) ފަންތޮށީގެ ހަރުފަށަލައިންނަގާ ހަނިދިގުކޮށް ތުނިކޮށް ހުންނަބައި.
(2) ރުކުގެވަކަރުން ތުނިކޮށް ނަގާބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަށި . މަދިރިގެގަނޑޮ . ފާޅަވަށި . ފުނަފަތި . ފުޅަފަތި . ގޮށިޖޯޑު . ސަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ