...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުކޫޢު
ނ.
ނަމާދުކުރުމުގައި ކަކުލުގައި އަތްޖައްސައިގެން ގުދުވެ އޮންނަ އޮތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަގުރަވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ