...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުއިން
މ.
(1) ހިތާމައިން ކަރުނަ އައުން.
(2) ހިތަށް ގަދަ އަސަރެއްކޮށްގެން ކަރުނަ އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޮއި . ރޮއިހޭރުން . ކީރިތިފުޅުކުރެއްވުން . އަޑުންއަޑުނަގައިރުއިން . އަޑުންއަޑުނަގާރުއިން . މަސަލަސްކުރުން . މަސަލަސްވުން . ގިސްލައި ރުއިން . ގޮއުން . ގޮވުން . ގޯވާ . ގޯވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ