...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުއް
ނ.
އެއްތަނޑިއަށް ވަކަރުލަމުންހެދޭ ކުރިގަނޑުގައި ފަނާއި، އިހާގަންނަގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދޭގިރި . ހަރުކުރުން . ހަކި . ހަތި . ހަސަނާތުތަރި . ހާގެރަ . ހިރުމާރު . ހިތިގޮބޮޅި . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހުހި . ހުހިގަތުން . ހުހިޖެހުން . ހުރުއް . ހޮޅުއަށި . ނަރާފަތެކޮނޑުން . ނާދެލެ . ނިރިވަން ކެނޑުން . ނިފާޅަ . ނުކުޅަދާނަ . ނުކުޅަދާނަކުރުން . ނުކުޅަދާނަވުން . ނުފޮރުއްޕާން . ނުފޮރުއްޕާންކުރުން . ނުފޮރުއްޕާންވުން . ނުލުރުއް . ނުލުފަނޑިހި . ނޫރުއް . ނޮފޮރޮއްޕާން . ރަށްމެދަށްލުން . ރަންގުވެޔޮ . ރައްކޯބައިން . ރަތުރުއް . ރަތްކުރުއްޕި . ރަތްދަނބަރުއް . ރަތްދަނބުރުއް . ރަސްދަނބުރުއް . ރާރުއް . ރާކަނިވަސް . ރާއެރުން . ރާދަޑަ . ރުހިވޮޑިގަތުން . ރުކަށް އަރާމަސް . ރުކަރާއެޑުން . ރުކުހަކުރު . ރުކުމުއި . ރުކުދަދު . ރުއްބާލް . ރުއްބުރި . ރުއްބުޑުފިލާ . ރުއްކަނދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ