...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުއްބުޑުފިލާ
ނ.
(1) ރުއްބުޑު ފަދަ ތަންތަނުން ފަޅާ ވިނައެއް.
މިހުންނާނީ ނޫކުލައެއްގައި އިލޮށިތަކެއްހެން ހަރުކޮށެވެ.
(2) ވިހަބުރު.
(3) ވިހަފުރުއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިހަފުރުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ