...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުއްކަރަ
ނ.
ރަށަކާ ކައިރިވަމުންއައިސް ރުއްގަސްވަކިކޮށް އެނގޭހިސާބަށް އަންނައިރު އެރަށުން ފެންނަ މަލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާޑީ މަގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ