...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުއްވާ
ނ.
(1) ގޯތިގެދޮރުން ބޭރުގައި ގަސްނެތި ރުއްތައް ހެދިފައި އޮންނަ ތަން.
(2) ރުއްތަކުގެތެރެ.
(3) ރުއްފާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްޓަށްގެންދެވުން . ގެޒެޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ