...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުއްމެންނުން
މ.
(1) ރުކެއް ރާކުރުމަށް ޞަލަވާތް ފާތިހާ ކިޔަވައި އިރުވަރުން އެކަންފެށުން.
(2) ރާއެތް، ކަންފަތިން ކޮށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ