...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުއްގަސް
ނ.
ގަސްގަހާއި، ރުއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކުރުން . ރުކަށް އަރާމަސް . ރުއްކަރަ . ބަނޑުރުއްފަށް . ބަންޑާރަކިބަ . ބޯގަ . ކުރިބެދުން . ވަރުންއައުން . ވަރުވާ . ވަރުވާކުރުން . ވަރެން އައުން . ވަލުމުދާ . މަތިވަރުއައުން . މުދައު . މުދާ . ފުށިރަށް . ފުރޯޖެހުން . ފުލުގުޅި . ފޯވާކެޑަށްއެރުން . ދަރުމަކުރުން . ދިރޭމާލު . ދޮންވެލިފިނޮޅަކަށް ވުން . ދޮންވެލިފިނޮޅު . ގަސްކަރަ . ގަސްކަރައޮބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ