...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުއްގުޅި
ނ.
ކަނޑައިލައިފައި އޮންނަ ރުކެއްގެ ބުރިވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުއްބުރި . ބާލީސްލެއްވުން . މުޑި . މޫޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ