...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުއްޖެހިތަށި
ނ.
މިއީ މަދޮޅު ފަތްލީ ބަތްކާ ތައްޓެއް.
މިތަށި އެކަނިކާތަށްޓަކަށްވުރެ ކުޑަވާނެއެވެ.
މިތަށްޓަށް ރުއްޖެހި ތައްޓޭ ކިޔަނީ މިތަށީގައި ރުއްޖަހާފައި ހުންނާތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ