...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުވާ
ނ.
(1) ގަހެއްގެ ނަން އޭގެ ވަކައިން މިޔަވާލިވަށައެވެ.
މިއީ ވަރަށް ކިރުތޫނު ގަހެކެވެ.
މީގެކިރާއި ފަތް ބޭހަށް ބޭނުން ކުރެއެވެ.
(2) ރުވުން މިބަހުގެ ވާކަމާއި އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާޅު . ހަނދުވަރީމައު . ހަންފީމިޔަރު . ހަރަވަޅި . ހަރަވާޅު . ހަރަމަލި . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރުވަޅި . ހަރުވާޅު ދާގަނޑު . ހަރުދަނޑިވުން . ހަރެވާޅަ . ހަރޮވާޅަ . ހަރޮމަލި . ހަކަވެޅާ . ހަވަރުއޮޑި . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތިމައު . ހަތްހާއްޔަށްލުން . ހަލަވެލި . ހަސްފަތާލު . ހާނ . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހާލިގަބަ . ހާސިލު . ހާސިލުމާސިލު . ހިންނަ . ހިރުނދުދޫނި . ހިކަނދި . ހިއްތަލަ . ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހިތީކޭން . ހިލަފުއްޕުން . ހިޔަޅު . ހިޔާބޮޑުގަސް . ހީހަން ފޮޅުން . ހީލިކަށިގަނޑު . ހީލިކޮއްޓުން . ހުރާމަސް . ހުޅުނބުފިލާ . ހުވަނދުފަރުވާ . ހުދުރުވާ . ހުގުން . ހޫރާލި . ހެރޮވަނެބުޅި . ހެއިނެއްތުން . ހޭހަން . ހޭހަންކުރުން . ހޭނައްތާމީހާ . ހޭނުން . ހޮޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ