...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުވާގެ
ނ.
އެއްރަށެއްގައި ކުދިން އަނެއްރަށަކަށްގޮސް ކިޔަވާން ތިބޭ ގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަދުރުވާމޫސުން . ބޮޑުފަތަފޮޅި . އެޅަބޭސް . ވިހޭގެޚަރަދު . ތިންބަސްރައިވަރު . ގޮންޑޯލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ