...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުމައު
ނ.
ރުމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޑަރުމައު . އަސުރަށްފޮޅޭމައު . އަސުރުމާ . ތެޔޮރުމާ . ލައިނޫފަރުމާ . ލޮޓަސްމައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ