...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުމާއޮޅުން
މ.
ފިރިހެނުންގެ ބޮލުގައި އެޅުމަށް، ތެޔޮރުމާލެއް ކަންކުއްޗަށް ފަތްޖަހައި، ފަތްޖެހިކައިރިން ފަތިގަނޑު ނަގައި، ކައްޗޭ ބޮލުގައި އޮޅައި ވަކިގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރުން.
މިރުމާ ޢާއްމުކޮށް އޮޅާނީ ތާންޖަހައި ހަރުކޮށްގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ