...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުމާފަޅި
ނ.
ދިވެހި އަންހެނުން ބޮލުގައި އާޅާ އެއްޗެއް.
މި ހުންނާނީ ފަސްރޮނގު ރުމާ ކަންކުއްޗަށް ކަފާ ކައިރި މަޅާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ