...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުގުން
ނ.
ބޭހަށާއި އެހެނިހެން ބައެއް ބޭނުމަށް ގެންގުޅޭ ގިއުޅިލާށި ޒާތުގެ މުރަނަ ކިރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ