...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުޖޫކުރުން
މ.
(1) ކާވަނި ހެދުން.
(2) ވަރިކުރުމަށްފަހު އިއްދަ ހަމަނުވަނީސް އިހުއޮތް ރަނާއި ވަލީގެ މައްޗަށް ކައިވެނި ހަމަޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ