...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުޖޫއަ
ނ.
(1) އެއްބަސްވި އެއްބަސްވުމެއް އަނބުރާގެންނަ ގެނައުން.
(2) ކުރީގެ ހާލަތަށް އެބުރިއަންނަ އައުން.
ނުވަތަ ދާދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ