...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުޖޫއަވުން
މ.
(1) އެއްބަސްވި އެއްބަސްވުމެއް އަނބުރާ ގެނައުން.
(2) ކުރީގެޙާލަތަށް އެނބުރި އައުން ނުވަތަ ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ