...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޫހަ
ނ.
(1) ކިޔެވެލި ކިޔަވާއިރު އެކިއެކި ސިފަސިފައިގައި ފެންނަ ކަމުގައި ބުނާ ރޫޙާނީ ސޫރައެއް.
(2) ރޫފަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޫހަހެދުން . ރޫފަ . ރޫފަހެދުން . ރޫފަހެޔޮ . ރޫފަހެޔޮކަން . ރޫފަހެޔޮވުން . ރޯހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ