...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޫލެޓު
ނ.
ހަރާދުކިޔައިގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މިއީ ވަތްވަތަށް ބައިކޮށް، ކުލަޖައްސައި ނަމްބަރުޖަހައިފައި އޮންނަ ބުރެއް، އަނބުރައިގެން އެބުރުގެ ތެރެއަށް ފަސްއޮށެއްވަރުގެ ބޯޅައެއް ލައިގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ