...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޫސީވިލާތް
ނ.
ވިލާތަކަށް ކިޔާނަމެއް.
މިއީ ޔޫރަޕްގެ އަތުރާއި އިރުމަތީގެ ބޮޑުބައެއް އެ ޤައުމެއްގެ ސަރަޙައްދުކަމަށް ވެފައިވާ ބޯލްޓިކް ކަނޑުންފެށީގެން އިރުމައްޗަށް ޕެސިފިކް ކަނޑާ ހަމައަށް އޮންނަ ޤައުމެކެވެ.
އާކްޓިކް ކަނޑުންފެށިގެން ރެސްޕިއަން ކަނޑާ ހަމައަށް ފެތުރިފައި ވެއެވެ.
ރޫސީވިލާތާ ސަރަޙައްދުން ގުޅިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ނޯރވޭ އާއި ފިންލޭންޑާއި އެސްޓޯނިއާ އާއި ލެޓްވޭނިއާ އާއި ލެޓްވިއާ އާއި ޗައިނާ ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ