...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޫޖެހުން
މ.
(1) ބޮނޑިބޮނޑިވުން.
(2) މަޖާޒު:
ގައިގެ ހަންގަނޑު ދޫވެގެން ރޮނގު ރޮނގު އުފެދުން.
( މިހެންވަނީ މުސްކުޅިވުމުން ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ (ސަބަބުންނެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޭލިބުއިން . ފަށްފަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ