...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޫޙު
ނ.
(1) ފުރާނަ.
(2) ދިރިހުރުމުގެބާރު.
(3) މަޖާޒު:
ޖޯޝާއިފޯރި.
(4) މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ސޫރައިގައި ފެންނަކަމަށް ބުނާ ޚިޔާލީ ސޫރައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޫހަވަޅު . ރޫހު . މޯޅި . މޯޅިވުން . ފޯރިއައުން . ލޮނުމަޑުމީހުން . ގައުބަލިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ