...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރެހަ
ނ.
(1) ވިޔާތަކެތީގެ ތެރެއިން ފޭރާން ނޫންތަކެތީގައި އަޅާދުޅަ.
(2) ރިހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުފަމުތް . ހިތް . ނަނުފެން . ރަށްގޮނޑުވުން . ރަތްވިލާދަޅަ . ރަތްދަޅަ . ރުއްގަލުބޭސް . ރެހަންޖެހުން . ރެހާން . ރެހެނެ . ބަލިހަލާލުން . ބޮޑުގުންބާކުރުން . ކާނި . ކާޅުދުޅަ . އާވިނެގުން . އިރަށްދޮންވުން . ވައިލެއްވުން . ވައިގަނޑުރޫޅުން . ވިހައިގެބޭސް . ވިހަދިނުން . މަރުފެން . މަރުފެންބުއިން . މަތިކަރާބޭސް . މުތް . މޫދުބުޅާ . މޭ . މޭނުބައިކުރުން . ފައިފަލަބަލި . ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިކަން . ފެންބޮވުން . ދަޅަޖެހުން . ދޮރު . ގުރުދާ . ސަހުންފުނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ