...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރެހަން
ނ.
(1) ކަނޑޫތޮށިން ހަދާ އޮލަ ދިޔަވަރެއް.
މިބޭނުންކުރަނީ ކެޔޮޅުކަމުގެންދާ ނަނުގެ ކުލަ ބަދަލުކޮށް ގަދަކުރާށެވެ.
(2) (ޏސ) ރެހާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަނުފެން . ރެހަންޖެހުން . ރެހާން . ރެހެނެ . ކާނި . ސަހުންފުނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ