...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރެހި
ނ.
އެމުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހިމަދިގުކޮށް ރެނދަން ކުލައިގައި ހުންނަ ކުދިމަހެކެވެ.
މިމަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ، ގަދަނޫކުލައެވެ.
މަހުގެ އަރިމަތީގައި، ރިހިކުލައިގެ ދަޅައަޅާ ފުޅާ ދިގު ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންމުގުރާން . ރާވާފިލާގަނޑު . ރެހިފަތަފޮޅި . ބުރެހިވައް . ބުދުބުރާފިލާ . ކުރަކިއަޑު . ކުރެހުންގަނޑު . އެން . މިއަރެން . ސިކަންތިދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ