...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރެނދު
ނ.
(1) ހަރުއެއްޗެއް ތެޅިފައި ހުންނަ ރޮނގު.
(2) ލަކުޑި ފަދަ އެއްޗެހި ފެޅިފައި ވަކިނުވެ ހުންނަ ރޮނގު.
(3) ފާރުން ކެނޑިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
(4) މަޖާޒު:
ފަރުޖުގެ މެދުގައި ހުންނަ ރޮނގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަދަ . ރެހެ . ރެހެލުން . ރެނދުލުން . ރެނދެ . ރެސް . ރެސްއެޑުން . ކުޅަނދިލި . އަވިރެނދު . ވަރިފެޅުން . ވައިރެނދު . ފެޅުން . ތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ