...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރެނދުއެޅުން
މ.
(1) ހަރުއެއްޗެއް ތެޅިގެން ރޮނގު އެޅުން.
(2) ލަކުޑި ފަދައެއްޗެއް ފެޅިފައި ވަކިނުވެހުރުން.
(3) ފާރުންތަންތަން ކަނޑަކަޑައިގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެނދުލުން . ރެސްއެޑުން . ފެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ