...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރެއި
ނ.
"ރޭ".
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދޭގިރިބުރުރުމާ . ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަންޑިއުޅައު . ހަރުބަސް . ހަކުރާވަރު . ހައިވަކަރު . ހަތް . ހަތްއަޖައިބު . ހަޑަގަތާނަ . ހާޅައްބަ . ހިނގުން . ހިނގުރަންނައޮޅި . ހިރިހަމައިދި . ހިރުނދު . ހިކިކެއްސުން . ހިތަށްތަދުވުން . ހިލަ . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހިޔަނިއެޅުން . ހިޔައުކުރުން . ހުއިފަތުހިކާ . ހުއިފިލަނޑާ . ހުވަނދުކެލާ . ހުވަން . ހުދުރިހި . ހުސެންދަރި . ހޭ . ހޭނަކަތް . ހޮނިހިރު . ހޮޅިކޮށި . ނަނުބުރި . ނަބީ . ނައަމްސޫފި . ނަފީވުން . ނާމަރޫފަ . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ނިގޫދިގުހިކާ . ނީވާބަތް . ނީލަކޯރު . ނުވާކައިވަންޏެކޭ އެއްފަދަވުން . ނޫ . ނޫނާރު . ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅުން . ނޮރަ . ނޮރަނަކަތް . ނޯށުންކާންދިނުން . ރަށްމެދަށްލުން . ރަނގަބީލު . ރަތް . ރާތީބުލަވަބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ