...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރެއްސި
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރާ އަޅައިގަނެގެން އުޅޭ ކަމަށްބުނެވޭ ކަނޑުމަތީގެ ޚިޔާލީ ދެއްވެއް.
(2) ނއ.
ކާއެއްޗިއްސަށްދަހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެއްސިވަޑަ . ވޮޑިވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ