...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރެވި
ނ.
ގަހެއްގެއަޅާ އޮއްޓަރެއްގެނަން މީ ވަރަށް ތޫނު ރަހައެއް ހުންނަ ކުދި އޮށެކެވެ.
އެގަހަށްވެސް މިހެން ކިޔައެވެ.
މިގަހުގެ އޮށާއި ފަތްކެއުމަށާއި ބޭހަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލިގަބަ . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިތި . ހީވަނީ ރެވިތެޔޮ ވަށައިގެން އުޅޭހެން . ހެއްޓި . ހެއްޓިޖެހުން . ހޯގީދަނޑި . ނޫޑުލިސް . ނެތްވަރުދެއްކުން . ރަވާ . ރާވާތައްޔާރުކުރުން . ރިކޯޑު . ރެވިއޮށްޓަރެއްގެ މިންވަރުވެސްނެތުން. . ރެވިތެޔޮ . ރެވިތެޔޮވަށައިގެންއުޅުން . ރޭހުރިތަކެތި . ބަރިކުރެވި . ބާޓަލް . ބުރަވި . ބެރޫ . ބޭރެ ހެރަހަ . ބޯކޮޅުބެލުން . ކުރެވިޖެހުން . ކެޔޮބުޑު ބަވާޒީ . އަރާމަތީކުރެވި . އަރާމަތީދަނޑި . އައްތެލި . އަތުއޮތްފޮށާ އަނދެވިދާނެއެވެ. . އަތްކެނޑުން . އަސަދު . އަޑަވާ . އޮޑިދޮށްހިފުން . އޮޑިދޮށްލުން . ވަލީކޮމިޓީ . ވިޔަފާރިމަރުކާ . މަރުކަޒު . މަކުނުތަޅަންމަތި . މަތިޖެހުން . މަތުފުސް . މަލަކޫތީޢާލަމް . މަގު . މަގެއްފެނުން . މަޖިލީސް . މަޤުބޫލު . މާފަތޭރި . މާޗުޕާސްޓު . މާޗުޕާސްޓްކުރުން . މިސްކިތު ފަންސަންގު . މިސްކިތްތެރެ . މުޖައްރިބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ