...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރެދަން
ނ.
(1) ރެދަން ފަންޏާއި، އަލިފާންކޮކާލާއި އަދި ކަރުގޮހޮރު ފަދަ އެއްޗިހީން އަނދިރީގައިވާ އަލި.
(2) ރޭގަނޑު ކަނޑުގައި ނުވަތަ ފަޅުގައި ދިއްލިފައި ހުންނަ ދިއްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާހިތޯވު . ހިޔާތޯވު . ނަގޫސޭސަރު . ރިހިލަންފަނި . ރިހިލާފަނި . ރިހިލުން . ރެދަން . ރެދަންކެނޑުން . ރެދަންދަނޑި . ކަނޑުމަތި . ކަނާވައް . އަލިފާންކޮކާ . ފަރުފުރޭތަ . ފިއްމުދުއޮއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ