...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރެސް
ނ.
(1) ތަނަކަށް ބަޔަކު އެއްވާއެއްވުން.
(2) ރޮނގު.
(3) ކައިރިފަށް.
(4) ފަންގެލުން ފަދަ ކަންތަކަށް ގުޅައިފައި އޮންނަ ފަންވަތް.
(5) (ސ) ރެނދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިގަނޑު . ހަންމާލާ . ހަމަރިޔާ . ހަތަރުކަކޫ . ހަތަރުއުދަރެސް . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހަތަރުމާބިތް . ހަތަރުމޮށްގަނޑު . ހަތަރެސް . ހަތަރެސްފައި . ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު . ހިނގުން . ހޮއްޓުފައި . ހޮޓުކޮޅު . ނަރުސިނގު . ނައު . ނާ . ރަހަފޮށި . ރާމާމަކުނު . ރާޒުވާގޮނޑި . ރިޔާ . ރުމާ . ރޫސީވިލާތް . ބާލީސްލެއްވުން . ބުގިސްމުންޑު . ބޮނޑު . ބޮޑުބިސްކޯދު . ކަނި . ކަޅުހަން . ކައް . ކަމަރާ . ކިރިމުކޭކަރު . ކުއްތާ . ކުއްތު . ކޮނޑެލި . ކޮއްމަސްބުރި . އަހުރާމު . އަރާ . އަކަ . އަކަކުރުން . އަކައަނގޫ . އަކަޖެހުން . އާފާޤު . އިށީނުން . އުދަރެސްމަތި . އުދަލި . އޫރު . އެނގަ . އެކަކުރުން . އެތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ