...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭ
ނ.
(1) އެންމެ ފަހުން ވޭތުވެދިޔަ ރޭގަނޑު.
(2) ރޭގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށި . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދު . ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބަޑި . ހަނދުބެލުން . ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނގު . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންނެގުން . ހަންމުށި . ހަންގަނޑު . ހަންޑި . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިއަސް . ހަންޑިވޮށް . ހަންޑިފިއްލުން . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަރިންމަ . ހަރުހަށްފަތި . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރޯދަ . ހަބަ . ހަބަރުފަނި . ހަބަރުގަސް . ހަބައެޅުން . ހަޅޭފަޅޭ . ހަކަވެޅާ . ހަކި . ހައްބުރު . ހައްވާމަހަ . ހައްވާގެއަމާ . ހައްތި . ހައްސަލޮނދި . ހަވާދުކުރުން . ހަމަރޯނު . ހަމަރޯނުނެގުން . ހަފުސް . ހަފުސްކުރުން . ހަފުސްވުން . ހަފޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ