...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭނދާ
ނ.
ހެދުމުގައްޔާއި ފަރުދާގައި އަޅާން އުއިން ނުވަތަ ފަށުއިން ވިޔެފައި ހުންނަ ބާވަތެއްގެ ކިނާރީއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިއުން . ލޭސްފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ