...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭނުން
މ.
(1) އުވަޔާއި ވެއްޔާ އެއްކޮށް ގަށައިގެން ގާ ބަހައްޓަމުން އެ އަޅަމުން ތަނެއް ހަދަމުން މައްޗަށް ނެގުން.
ސިމެންތި ލައިގެންވެސް ރާނައެވެ.
ބައެއް ފަހަރަށް ހުސް ގަލުންވެސް ރާނައެވެ.
(2) ސިލުނބު ތަވާ ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ހިފުމުގެ ކުރީގައި އަލިފާނުން ހޫނުކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަރޯނު . ހަމަރޯނުނެގުން . ރެކުން . ވެލިވަޅު . ފާރުލުން . ފިލްޓަރުކުރުން . ފުރާނާ . ފުރޭނި . ފެރުން . ފެރުވުން . ގެއެރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ