...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭރަ
ނ.
(ސ) ރޭރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ރަހަ . ރަހަފޮށި . ރަހަލުން . ރަންމަތީލުން . ރަތްރޭރު . ރޭރުވުން . އުނގުލި . ވަތުންރޭރު . ތާމޯމީޓަރ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ