...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭރު
ނ.
އަސްދޫންޏާ ވައްތަރު އެއަށްވުރެ ކުޑަ އުދުހޭ ދޫންޏެއް.
ގަދަޔަށް ހަޅޭލައިގަތީމާ ހައިރާންވުމަކީ މީގެ ޚާއްޞަ ސިފައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްރޭރު . ރޭރަ . ރޭރެ . ވަތުންރޭރު . ދިރުމި . ތުންގަނޑުރޭރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ