...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭރެ
ނ.
(ގ) ރޭރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ނާބަ . ރާތީބު . ރާތީބުކިއުން . ކޮށީ ފާތިހާ . އަބާރަނަ . ފެންގަނޑުބޮޑުވެ ރޭރެއް ބިރެއް ނުގަންނާނެ . ފެންގަނޑުބޮޑެއްކަމަކު ރޭރެއް ބިރެއްނުގަންނާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ