...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭކުރުން
މ.
(1) ތިމާގެ ގެ ނޫންތަނެއްގައި ރޭގަނޑެއް ވޭތުކުރުން.
(2) އަނބިމީހާއާއި އެއްދާންކުރުން.
(3) ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅަކު އަވަހާރަފުޅަށް އޮށޯވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ގެކޮޅުތެރޭގައި ކުރާންހުރި ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެއިކުރުން . ރޭކުރެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ