...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭވަ
ނ.
(1) އަށާވީސްނަކަތުގެ 82 ވަނަނަކަތް.
(2) އިރުވައި މޫސުމުގެ ނުވަވަނަ ނަކަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަ . ކޮލާޑިއެޅުން . އާޑަފައި . އިރުވައި . ވައިއެނބުރޭމޫސުން . މަދުބެދުން . މެޓާ . ފަނިފެންޖެހުން . ފަނިތިކި ފެންތިކި ނުޖެހުން . ތަކަފިލޯށި . ޗަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ