...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭފާން
ނ.
(1) ރޭގަނޑު ލޯއަނދިރިވާ ބައްޔެއް.
(2) ނަކަތް ތެރިން ބަހުރުވައި ގައި ރޭގަނޑު ކަންތައް ކުރާން ރަނގަޅު ވަގުތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެއިފާން . ރޭފާންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ