...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭލު
ނ.
އެތަށް ގާޑިޔަލެއް ފަތީލައިގެން އިންޖީނެއްގެ ބާރުން ދަގނަޑު މަތީގައި ދުއްވާ ގާޑިޔާ.
މީގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޭލުއިސްޓޭޝަން . ރޭލުއެޅުން . ރޭލުމަގު . ރޭލުދަގަނޑު . ރޭލުގާޑިޔާ . ގުދުގުދުލުން . ޓެރޭމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ