...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭލުއިސްޓޭޝަން
ނ.
(1) ރޭލުގެ ދަތުރު ފަތުރާބެހޭ ކަންތައް ހިންގާތަން.
(2) ދަތުރުވެރިން އަރާ ފޭބުމަށްޓަކައި ރޭލުމަޑުކުރާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ