...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭލުއެޅުން
މ.
(1) ރޭލު ގާޑިޔާ ދުއްވާ ދަގަނޑު އެޅުން.
(2) ރޭލު އަޅަންވީ ހިސާބުގައި ރޭލުފަށް ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ