...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭލުފަށް
ނ.
ބައްތެލި ދޯނިފަހަރާއި ބައްތެލި ފަހަރުގެ މަތިކަނާ ހަމައިގާ އަޅައިފާ ހުންނަ ފަށް.
މިފަށް އަޅަނީ އެލްމެނިއަމް ނުވަތަ ލޮއިންނެވެ.
ފަތޭރިމަޑޫ ކޮށުމުގައި މިފަށް ހުންނަގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޭލުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ