...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭގަ
ނ.
(ބދ) ގަލަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދު . ހަނގު . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަނޯބެރުން . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިވޮށް . ހަންޑިފިއްލުން . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަރިންމަ . ހަރޯދަ . ހަބަރުފަނި . ހަބަރުގަސް . ހަކަވެޅާ . ހަކި . ހައްބުރު . ހައްވާގެއަމާ . ހައްތި . ހައްސަލޮނދި . ހަވާދުކުރުން . ހަފޮޅު . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތަރުދަން . ހަތައިވަރަ . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތިމާ . ހަތް . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހަޖަރު . ހަޖަމު . ހަޖަމުކުރުން . ހަޖަމުވުން . ހާޖިސް . ހިނގާކޮށި . ހިނގުން . ހިރިމިރިހި . ހިރުވުން . ހިރުމާރު . ހިބަ . ހިކާ . ހިކިބަލި . ހިމަގޮހޮރު . ހިފުން . ހިތި . ހިތިވަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ