...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭސް
ނ.
(1) އެކަކު އަނެކަކަށްވުރެ ނުވަތަ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށްވުރެ ކުރި ހޯދުމަށް ކުރާ ވާދަ.
މިސާލު:
ހަތިޔާރުގެ ރޭސް.
(2) ދުވުމުގެ ނުވަތަ ދުއްވުމުގެ މުބާރާތް.
މިސާލު:
ކާރުރޭސް، ރިލޭރޭސް، އަސްރޭސް، ދޯނިރޭސް.
(3) ބާރުދުވެލި.
މިސާލު:
ދުވެލިބާރު ނުކުރާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޭސް . ރޭސްކޯސް . މަރަށްފުރާނަޔަށް . ޔޮޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ